Wednesday, January 20, 2021
Basis
Minimize

Medlemsstyring og registrering

 • Stamdata kan indlæses via sygesikringsbeviset, personlig kontrakt kan udskrives direkte fra systemet.
 • Medlemskartotek med søgefunktioner i alle vigtige kundedata, økonomiinfo, statistik, historie.
 • Kontraktkartotek med vilkårligt antal kontrakter og kombinationer. Avanceret specificeringsmuligheder på de enkelte kontrakter. Flere kontrakter pr. kunde samt automatisk kontrol for kontrakt-dubletter.
 • Kundemagnetkort som kan fungere som medlemskort, personalekort, gæstekort eller f.eks. døråbner. Du kan bruge eget design.
 • Sygesikringsbevis (det gule) kan anvendes som medlemskort på bookingterminalen.
 • Kunde-fremmødeliste, så du let kan se, hvem der har været i centret, hvad deres status var og hvornår de var der.
 • Kontrol for kundefremmøde: Automatisk fremmødekontrol af type, tid, betaling etc. samt billede af kunde (via webcam).
 • Automatiske rykkerbreve, inkl. let overblik over skyldnere og mulighed for rykkergebyr.
 • Mulighed for udsendelse af automatiske beskeder pr. e-mail til medlemmer der sætter deres medlemsskab i bero


Regnskab

 • Overblik over restance, bank- og giroindbetalinger (FI-kort), opkrævninger, kontantindbetalinger etc..
 • Kontoplan med alle standardkonti.
 • Mulighed for udvidelse af kontoplan med egne drifts- og statuskonti.
 • Elektronisk overførsel til bogføringssystemer.
 • Kreditkort og kontant betalingsregistrering sker i eClub, der er dog ingen direkte integration med dankortterminal.


Statistik

 • Fremmøder, belægningsgrader (time/dag/uge/år), økonomi, købekategorier, personalets opgaver, kundekontakt og meget andet.
 • Mulighed for at lave dine egne statistikker.
 • Mulighed for afsendelse af tilbud via alm. post og email baseret på den valgte statistik.


Personale-tidskontrol

 • personale log-ind og sikkerhed.
 • Personaleregistrering med løn, type, personlig kode, personalenummer.
  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 1994-2013 by ProCard ApS